Конференція

Organizers


• Ministry of Education and Science of Ukraine;
• Ternopil Ivan Puluj National Technical University;
• Institute of Electrodynamics of the National Academy of Sciences of Ukraine;
• Ternopil regional fund of Ivan Puluj;
• V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics.

Program committee


• Yasniy P.V. – program committee chairman (Ukraine, Ternopil);
• Musilek L. – program committee co-chairman (Czech Republic);
• Sorokin V.M. – program committee co- chairman (Ukraine, Kyiv);
• Lupenko A.M. – program committee deputy chairman (Ukraine, Ternopil);
• Ayzenberh Yu.B (Russia, Moscow);
• Hovorov P.P. (Ukraine, Kharkiv);
• Kyyak B.R. (Ukraine, Kyiv);
• Kozhushko H.M. (Ukraine, Poltava);
• Kravs Ivo (Czech Republic, Prague);
• Kuritnyk I.-P.P. (Poland);
• Lypkivskyi K.O. (Ukraine, Kyiv);
• Nazarenko L.A. (Ukraine, Kharkiv);
• Neezhmakov P.I. (Ukraine, Kharkiv);
• Sychov M.M. (Russia, St. Petersburg);
• Smirnov O.H. (Belarus, Minsk);
• Stakhiv P.H. (Ukraine, Lviv);
• Tarasenko M.H. (Ukraine, Ternopil);
• Kharchenko V.F. (Ukraine, Kharkiv);
• Shabashkevych B.H. (Ukraine, Chernivtsi);
• Shenderovskyi V.A. (Ukraine, Kyiv);
• Shchyrenko V.V. (Ukraine, Ternopil);
• Yurchenko O.M. (Ukraine, Kyiv).

Organising committee


• Rogatinsky R.M. – organising committee chairman;
• Andrijchuk V.A. – organising committee deputy chairman;
• Koval V.P. – secretary;
• Babyuk S.M.;
• Belyakova I.V.;
• Bunyak O.А.;
• Ivasechko R.R.;
• Kozak K.M.;
• Kostyk L.M.;
• Kotyk M.I.;
• Kudryashova A.V.;
• Kuzemko N.A.;
• Kril' R.B.;
• Lypovets'kyy M.M.;
• Medvid' V.R.;
• Movchan L.T.;
• Nakonechnyy M.S.;
• Orobchuk B.Ya.;
• Osadtsa Ya.M.;
• Potalitsyn S.Yu.;
• Pylypchuk R.V.;
• Rokits'kyy O.M.;
• Sysak I.M.;
• Khomyshyn V.H.;
• Chubatyi Y.O.