Репозиторій файлів

Дипломне проектування
Загальні бланки на дипломне проектування
Титульний лист пояснювальної записки до дипломного проекту (роботи) (українською мовою)
Титульний лист пояснювальної записки до дипломного проекту (роботи) (англійською мовою)
Завдання на дипломний проект (роботу) (українською мовою)
Завдання на дипломний проект (роботу) (англійською мовою)
Подання голові екзаменаційної комісії щодо захисту дипломного проекту (роботи)
Направлення на рецензію
Бланки відгуків на дипломне проектування
Відгук на дипломну роботу за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр"
Відгук на дипломний проект за освітньо-кваліфікаційним рівнем "спеціаліст"
Відгук на дипломну роботу за освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр"
Бланки рецензій на дипломне проектування
Рецензія на дипломну роботу за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр"
Рецензія на дипломний проект за освітньо-кваліфікаційним рівнем "спеціаліст"
Рецензія на дипломну роботу за освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр"
Автореферат дипломної роботи магістра
Методичні вказівки до підготовки і видання автореферату дипломної роботи магістра
Вимоги до структури автореферату дипломної роботи магістра
Зразок автореферату дипломної роботи магістра
Структура випускних робіт
Структура дипломної роботи бакалавра
Структура дипломного проекту спеціаліста
Структура дипломної роботи магістра
Методичні вказівки до виконання випускних робіт
Методичні вказівки до виконання дипломного проекту
Методичні вказівки до виконання магістерської роботи
Положення, накази ТНТУ
Положення про державну атестацію студентів ТНТУ ім. І. Пулюя
Положення про дипломне проектування у ТНТУ ім. І. Пулюя