Розподіл обов’язків серед працівників кафедри


п/п
Обов’язки
по кафедрі
Відповідальний
працівник
1 Навчальні плани, навантаження, додатки до дипломів Коваль Вадим Петрович
Костик Любов Миколаївна
2 Розподіл навантаження по викладачах для складання розкладу (2 рази на рік) Коваль Вадим Петрович
3 Звіти про виконання навчальної роботи кафедри (2 рази на рік) Костик Любов Миколаївна
Береза Ніна Григорівна
4 Діловодство, графік відпусток, ведення табелів (лікарняні, відрядження) Береза Ніна Григорівна
5 Табеля погодинної оплати праці Панчишин Іванна Павлівна
6 Інформування працівників кафедри про робочі та вихідні дні (через Viber) Панчишин Іванна Павлівна
7 Введення в АСУ рейтингу працівників кафедри (2 рази на рік) Наконечний Мирослав Степанович
8 Введення в АСУ відомостей навчальних дисциплін та практик Панчишин Іванна Павлівна
Гетманюк Володимир Іванович
Концограда Тетяна Анатоліївна
9 Секретар екзаменаційної комісії (бакалаври, іноземці) Коцюрко Роман Володимирович
10 Секретар екзаменаційної комісії (магістри) Бендерська Ірина Ігорівна
11 Розклади (1-3 курси) Липовецька Ірина Богданівна
12 Розклади (4-5 курси) Бендерська Ірина Ігорівна
13 Освітні програми Гетманюк Володимир Іванович
14 Протоколи засідань кафедри Івасечко Роман Романович
15 Робота з іноземними студентами Козак Катерина Миколаївна
16 Сайт кафедри Хомишин Віктор Григорович
17 Сторінка кафедри на сайті ТНТУ Поталіцин Сергій Юрійович
18 Сторінки кафедри у соціальних мережах Коцюрко Роман Володимирович
19 Профіль кафедри у Google Scholar Наконечний Мирослав Степанович
20 Реклама кафедри та спеціальності Коцюрко Роман Володимирович
21 Ведення журналу відкритих занять та взаємовідування Вакуленко Олександр Олексійович
22 Виховна робота зі студентами, тематичні екскурсії, розважальні заходи Оробчук Богдан Ярославович
23 Студентські олімпіади зі спеціальності «Енергетичний менеджмент» Хомишин Віктор Григорович
24 Студентські олімпіади зі спеціальності «Електротехнічні системи електроспоживання» Сисак Іван Михайлович
25 Студентські олімпіади із «Загальної електротехніки» Куземко Наталія Анатоліївна
26 Забезпечення функціонування лабораторій кафедри Липовецький Микола Миколайович
Гетманюк Володимир Іванович
Левицький Андрій Михайлович
Натяга Володимир Миколайович
27 Наукові пікніки, виставки Зінь Мирослав Михайлович
Вакуленко Олександр Олексійович
Белякова Ірина Володимирівна
Закордонець Володимир Савич
28 Профорієнтаційна робота серед випускників шкіл, коледжів, профтехучилищ Бабюк Сергій Миколайович
Коваль Вадим Петрович
Осадца Ярослав Михайлович
Чубатий Юрій Олегович
(інші – за потребою)
29 Робота у приймальній комісії Три бригади, які працюють сезон через два
30 Підготовка інформації для публікації постів на сторінках кафедри
у соціальних мережах
Всі працівники кафедри
(кожен працівник по одному посту в місяць)