Персональна сторінка Євтуха Петра Сильвестровича

Євтух Петро Сильвестрович

Євтух Петро Сильвестрович

доктор технічних наук, професор

У 1969 році закінчив факультет автоматики Львівського політехнічного інституту, інженер-електрик за спеціальністю «Автоматика і телемеханіка». Лауреат премії Президії Академії Наук України за розробку апаратури оборонного призначення. Академік Академії соціального управління. Член спеціалізованих вчених рад ТНТУ по захисту дисертацій зі спеціальностей 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» та 05.09.07 «Світлотехніка та джерела світла». Заступник директора «Центру з маркетингу та інтелектуальної власності в енергетиці». Займається підготовкою аспірантів. Автор понад 100 наукових праць та винаходів.

Напрямки наукової діяльності:

Викладає дисципліни:
• Теплова та конструкційна стійкість матеріалів та конструкцій у системах електроспоживання (ID: 2296)
• Економія втрат енергії в енергосистемах (ID: 4529)

Контакти:
yevtuh_p@tntu.edu.ua