Тарасенко Микола Григорович
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри

Тарасенко Микола Григорович

У 1973 році закінчив Харківську державну академію міського господарства. Кандидатську дисертацію захистив у 1980 році за спеціальністю «Теоретичні основи електротехніки». В університеті працює з 1982 року. Автор більше 72 публікацій, у тому числі 16 авторських свідоцтв на винаходи, один з яких проданий в Японію. У квітні 2012 року в Харківській національній академії міського господарства захистив докторську дисертацію на тему «Розвиток теорії і практики проектування пускорегулювальної апаратури для джерел оптичного випромінювання».

Напрямки наукової діяльності:

• математичне моделювання фізичних процесів в теплових джерелах світла та розрядних лампах високого і низького тиску
• оптимізація конструктивних розрахунків електромагнітних баластних дроселів для розрядних ламп

Викладає дисципліни:

• Енергозбереження у світлотехнічній галузі (ID: 977)
• Відновлювані джерела енергії (ID: 1705)
• Забезпечення енергоощадності цивільних та промислових споруд (ID: 2010)

Контакти:

tarasenko_m@tntu.edu.ua


Тарасенко Микола Григорович (листопад 2017 р.) Тарасенко Микола Григорович (січень 2008 р.) Тарасенко Микола Григорович (вересень 2006 р.) Тарасенко Микола Григорович (жовтень 2002 р.)
Тарасенко Микола Григорович (2011 рік) Тарасенко Микола Григорович (2010 рік)