Спеціалізована вчена рада К58.052.04 (електрична інженерія)

Інформація про спеціалізовану вчену раду К58.052.04 Перелік захищених у спеціалізованій вченій раді К58.052.04 дисертацій
Спеціалізована вчена рада К58.052.04 була відкрита в Тернопільському національному технічному університеті імені І.Пулюя Вищою атестаційною комісією 19.10.2009 року (наказ № 663). Вона є єдиною радою в Західному регіоні по підготовці кандидатів наук за даним напрямом.

Спеціалізована вчена рада К58.052.04 раціонально доповнює іншу раду аналогічного профілю, яка діє в Харківській національній академії міського господарства.

Члени спеціалізованої вченої ради є висококваліфікованими фахівцями в галузі світлотехніки та електротехніки. При цьому з 16 членів – 9 докторів та 7 кандидатів технічних наук, з яких 4 доктори та 5 кандидатів технічних наук захистили дисертації за спеціальністю 05.09.07 - світлотехніка та джерела світла.

У даний час в аспірантурі ТНТУ за спеціальністю 05.09.07 навчається 5 аспірантів. Їх дисертаційні роботи відповідають профілю спеціальності і будуть розглянуті спеціалізованою вченою радою К58.052.04.

Нові розробки науковців спрямовані на удосконалення існуючих та розробці нових джерел оптичного випромінювання, підвищення ефективності перетворення електричної енергії у світлову, поліпшення світлового середовища перебування людини, вдосконалення та розроблення установок екологічного і технологічного призначення.

З часу свого створення спеціалізована вчена рада К58.052.04 працювала стабільно. Протягом 2009-2014 років проведено успішний захист 8 кандидатських дисертацій.

Костик Любов Миколаївна Моделювання опромінювальних установок для світлокультури рослин та оцінка їх ефективності [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.09.07 / Костик Любов Миколаївна ; Тернопільський держ. технічний ун-т ім. Івана Пулюя. - Тернопіль, 2008. - 21 с.

Коваль Вадим Петрович Підвищення енергоефективності джерел світла із спіралізованими вольфрамовими елементами [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.09.07 / Коваль Вадим Петрович ; Тернопільський держ. технічний ун-т ім. Івана Пулюя. - Тернопіль, 2009. - 20 с.

Белякова Ірина Володимирівна Моделювання та розрахунок п'єзотрансформаторів, навантажених люмінесцентною лампою [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.07 / Белякова Ірина Володимирівна ; Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. - Тернопіль, 2012. - 20 с.

Осадца Ярослав Михайлович Вимірювання параметрів світлового поля за допомогою матричних фотоперетворювачів з цифровим представленням сигналу [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.07 / Осадца Ярослав Михайлович ; Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. - Тернопіль, 2012. - 20 с.

Маньовська Оксана Андріївна Взаємодія потужного когерентного випромінювання з матеріалами, що застосовуються у світлотехніці [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.07 / Маньовська Оксана Андріївна ; Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. - Тернопіль, 2012. - 20 с.

Сисак Іван Михайлович Регулювання потужності розрядних джерел світла високочастотними електронними пускорегулювальними апаратами [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.07 / Сисак Іван Михайлович ; Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. - Тернопіль, 2013. - 20 с.

Басова Юлія Олександрівна Дослідження енергоекономічних джерел світла побутового призначення та розробка рекомендацій щодо підвищення їх ефективності та якості [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.07 / Басова Юлія Олександрівна ; Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. - Т., 2013. - 22 с.

Козак Катерина Миколаївна Системний підхід до оцінки енергоефективності джерел світла та освітлювальних установок [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.07 / Козак Катерина Миколаївна ; Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. - Тернопіль, 2014. - 20 с.

Персональний склад спеціалізованої вченої ради К 58.052.04 Паспорт спеціальності 05.09.07 – світлотехніка та джерела світла
1. Андрійчук Володимир Андрійович - голова спеціалізованої вченої ради, доктор технічних наук, професор, декан електромеханічного факультету, завідувач кафедри світлотехніки Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя МОН України, спеціальність 05.09.07.

2. Лупенко Анатолій Миколайович - заступник голови спеціалізованої вченої ради, доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри електротехніки Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя МОН України, спеціальність 05.09.07.

3. Коваль Вадим Петрович - вчений секретар спеціалізованої вченої ради, кандидат технічних наук, доцент кафедри енергозбереження та енергетичного менеджменту Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя МОН України, спеціальність 05.09.07.

4. Велит Ірина Анатоліївна - кандидат технічних наук, доцент кафедри фізики, автоматизації та механізації виробничих процесів Полтавської державної аграрної академії МОН України, спеціальність 05.09.07.

5. Євтух Петро Сильвестрович - доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри систем електроспоживання та комп’ютерних технологій в електроенергетиці Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя МОН України, спеціальність 05.09.07.

6. Кожушко Григорій Мефодійович - доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри товарознавства непродовольчих товарів Полтавського університету економіки і торгівлі МОН України, спеціальність 05.09.07.

7. Костик Любов Миколаївна - кандидат технічних наук, доцент кафедри світлотехніки Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя МОН України, спеціальність 05.09.07.

8. Медвідь Володимир Романович - кандидат технічних наук, доцент кафедри автоматизації технологічних процесів у виробництві Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя МОН України, спеціальність 05.09.07.

9. Нікіфоров Юрій Миколайович - кандидат технічних наук, професор кафедри фізики Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя МОН України, спеціальність 05.09.07.

10. Овчинников Станіслав Степанович - доктор технічних наук, професор кафедри світлотехніки і джерел світла Харківської національної академії міського господарства МОН України, спеціальність 05.09.07.

11. Парфенюк Орест Архипович - доктор технічних наук, професор кафедри електроніки і енергетики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича МОН України, спеціальність 05.09.07.

12. Приймак Микола Володимирович - доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних наук Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя МОН України, спеціальність 05.09.07.

13. Тарасенко Микола Григорович - доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри енергозбереження та енергетичного менеджменту Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя МОН України, спеціальність 05.09.07.

14. Ткачук Романа Андрійович - доктор технічних наук, професор кафедри біотехнічних систем Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя МОН України, спеціальність 05.09.07.

15. Шабашкевич Борис Григорович - кандидат технічних наук, директор ТОВ НВФ “Тензор”, спеціальність 05.09.07.

16. Яворський Богдан Іванович - доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри біотехнічних систем Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя МОН України, спеціальність 05.09.07.

I. Формула спеціальності:

Світлотехніка та джерела світла – галузь науки і техніки, що здійснює теоретичні та прикладні дослідження, спрямовані на поліпшення світлового середовища перебування людини, підвищення ефективності використання електричної енергії на освітлення та технологічні проблеми, пов’язані із застосуванням оптичного випромінювання, вдосконалення та розроблення нових опромінювальних установок медичного, екологічного й технологічного призначення; підвищення якості, зниження трудомісткості, енерго- та матеріаломісткості виробів світлотехнічного виробництва; створення систем дистанційного та автоматичного управління освітленням, сучасного метрологічного забезпечення.

II. Напрямки досліджень:

• Розроблення наукових та методологічних засад створення комфортного середовища перебування людини.

• Теоретичні й експериментальні дослідження в галузі фізіологічної оптики та колориметрії як основи техніки освітлення.

• Розроблення джерел випромінювання і технології їх виробництва на базі досліджень фізики газового розряду, матеріалознавства, оптики плівкових покриттів.

• Створення освітлювальних та опромінювальних приладів промислового, виробничого, технологічного й медичного призначення.

• Розроблення освітлювальних та опромінювальних установок, дослідження нових принципів їх нормування й проектування.

• Теоретичні й експериментальні дослідження, спрямовані на створення нетрадиційних методів генерації оптичного випромінювання, зокрема когерентного.

• Розроблення й дослідження методів управління джерелами світла.

• Розроблення систем дистанційного та автоматичного управління освітлювальними, опромінювальними й технологічними установками.

• Розроблення наукових засад створення автоматизованих систем збирання та переробки інформації. Управління, розроблення систем автоматичного проектування у світлотехнічній галузі.

• Дослідження в галузі фотометрії та спектрографії як основи для забезпечення сучасного рівня метрологічного забезпечення у світлотехнічній галузі.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:

Технічні науки.