Персональна сторінка Коваля Вадима Петровича

Коваль Вадим Петрович

Коваль Вадим Петрович

кандидат технічних наук, доцент

Народився 4 квітня 1982 р. у місті Тернополі в сім’ї службовця. У 1999 році закінчив Технічний ліцей ННВК «Світло» і поступив у Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя на спеціальність «Світлотехніка та джерела світла», яку в 2005 році закінчив з відзнакою та здобув кваліфікацію магістра світлотехніки та джерел світла. Протягом 2005-2008 років навчався в аспірантурі за спеціальністю «Світлотехніка та джерела світла». У травні 2009 року захистив кандидатську дисертацію на тему «Підвищення енергоефективності джерел світла із спіралізованими вольфрамовими елементами». Секретар ради молодих учених і спеціалістів ТНТУ. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 05.09.07 «Світлотехніка та джерела світла». Має понад 50 наукових публікацій у фахових виданнях та тез конференцій.

Напрямки наукової діяльності:
• джерела енергії на основі PV сонячних панелей;
• енергоефективні джерела світла;
• енергоефективні системи освітлення;
• нетрадиційні джерела енергії.

Викладає дисципліни:
• електричні апарати;
• енергозбереження;
• системи вимірювання, обліку та управління енерговикористанням;
• технічні системи обліку електроенергії.

Контакти:
koval_vadym@tntu.edu.ua

Коваль Вадим Петрович (2015 рік) Коваль Вадим Петрович (2010 рік)