Персональна сторінка Лучейка Ігоря Дмитровича

Лучейко Ігор Дмитрович

Лучейко Ігор Дмитрович

кандидат технічних наук, доцент

У 1975 році закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Фізика». Кандидатську дисертацію захистив у 1993 році за двома спеціальностями: «Процеси й апарати хімічних виробництв» та «Технологія основного органічного синтезу». На кафедрі працює з липня 2002 року. Автор біля 65 публікацій, у т.ч. 9 авторських свідоцтв на винаходи.

Напрямки наукової діяльності:
• математичне моделювання технічних об’єктів і систем - хімічних, харчових, електроенергетичних;
• проблеми підвищення стійкості й енергоощадності ведення неперервних процесів;
• оптимізація нестаціонарних режимів у хіміко-технологічній системі проточний реактор - реакція;
• задачі аналітичного й інженерного розрахунку пускової та робочої потужності змішувального пристрою, помпи, вентилятора;
• засоби та методи вимірювання параметрів технологічного процесу, підвищення точності обліку енергії;
• екологічні аспекти взаємодії технічних енергооб’єктів із навколишнім середовищем.

Викладає дисципліни:
• глобальні проблеми енергетики;
• організація та планування наукового експерименту;
• тепломасообмін;
• технічна термодинаміка;
• управління функціонуванням електроенергосистем.

Контакти:
lucheyko_i@tntu.edu.ua