Персональна сторінка Зіня Мирослава Михайловича

Зінь Мирослав Михайлович

Зінь Мирослав Михайлович

кандидат технічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри

У 1991 році закінчив Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя. В студентські роки та після здобуття вищої освіти працював в університетській науково-дослідній лабораторії перетворювальної техніки, де займався індуктивно-ємнісними керованими стабілізаційними системами для підвищення якості електричної енергії. Кандидатську дисертацію захистив у 1999 році. На кафедрі працює з часу її створення - з 14 березня 2000 року. Автор і співавтор близько 20 наукових статей.

Напрямки наукової діяльності:
• гідроенергетика;
• вітроенергетика;
• поновлювані джерела енергії;
• теплоенергетика;
• теплопостачання;
• опалення та утеплення будинків;
• економічні аспекти енергозбереження.

Викладає дисципліни:
• енергетичні системи забезпечення життєдіяльності людини;
• забезпечення енергоефективності підприємств;
• нормативно-правова база енерговикористання;
• теплотехнологічні процеси та установки.

Контакти:
zin@tntu.edu.ua

Зінь Мирослав Михайлович (2014 рік) Зінь Мирослав Михайлович (2010 рік)