Аспірантура

Аспірантура
На кафедрі енергозбереження та енергетичного менеджменту функціонує аспірантура зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Кафедра має висококваліфіковані науково-педагогічні та наукові кадри, сучасну науково-дослідну, експериментальну та матеріальну базу, тобто є всі умови для забезпечення висококваліфікованої підготовки докторів філософії з галузі знань 14 «Електрична інженерія».

Навчальні плани:

Навчальний план підготовки доктора філософії за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Вступні екзамени:

Перелік питань вступного екзамену з фаху для вступу в аспірантуру на навчання для здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Станом на вересень 2019 року на кафедрі навчається 2 аспіранти:

Хомишин Віктор Григорович - аспірант третього року навчання.
Науковий керівник: д.т.н., проф. Тарасенко М.Г.
Тема дослідження: «Підвищення енергетичної ефективності систем децентралізованого теплопостачання».

Бурмака Віталій Олександрович - аспірант четвертого року навчання.
Науковий керівник: д.т.н., проф. Тарасенко М.Г.
Тема дослідження: «Розробка енергоощадних неретрофітних джерел світла освітлювальних установок».

Закінчили навчання в аспірантурі:

Кудряшова Аліса Валеріївна - навчалася у 1998-2005 роках.
Науковий керівник: д.т.н., проф. Тарасенко М.Г.
Тема дослідження: «Оптимізація геометричних, теплових та акустичних параметрів ПРА для розрядних ламп».

Коваль Вадим Петрович - навчався у 2005-2008 роках.
Науковий керівник: д.т.н., проф. Тарасенко М.Г.
Тема дослідження: «Підвищення енергоефективності джерел світла із спіралізованими вольфрамовими елементами».

Коцюрко Роман Володимирович - навчався у 2013-2016 роках.
Науковий керівник: к.т.н., доц. Лучейко І.Д.
Тема дослідження: «Моделювання процесів теплопередачі в трубчастих теплообмінниках в умовах утворення накипу».

Кріль Роман Богданович - навчався у 2015-2018 роках.
Науковий керівник: д.т.н., проф. Андрійчук В.А.
Тема дослідження: «Багатоелементні фотодіодні перетворювачі у світлотехнічних вимірюваннях».

Для вступу в аспірантуру звертайтесь у відділ аспірантури:

Адреса: м. Тернопіль, вул. Руська 56, корпус 1, каб. 100.
Телефон: 51-97-00, тоді в тональному режимі набрати внутрішній номер 1100.
Веб-сайт: asp.tntu.edu.ua.
Е-mail: aspiranttu@gmail.com.
Е-mail: vid_asp@tu.edu.te.ua.