АСПІРАНТУРА

Аспірантура

На кафедрі енергозбереження та енергетичного менеджменту функціонує аспірантура зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Кафедра має висококваліфіковані науково-педагогічні та наукові кадри, сучасну науково-дослідну, експериментальну та матеріальну базу, тобто є всі умови для забезпечення висококваліфікованої підготовки докторів філософії з галузі знань 14 «Електрична інженерія».

Навчальні плани:
Навчальний план підготовки доктора філософії за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Вступні екзамени:
Перелік питань вступного екзамену з фаху для вступу в аспірантуру на навчання для здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»


Для вступу в аспірантуру звертайтесь у відділ аспірантури:

Адреса: м. Тернопіль, вул. Руська 56, корпус 1, каб. 100.

Телефон: 51-97-00, тоді в тональному режимі набрати внутрішній номер 1100.

Веб-сайт: asp.tntu.edu.ua.

Е-mail: aspiranttu@gmail.com.

Е-mail: vid_asp@tu.edu.te.ua.