Конференція

Вимоги до оформлення тез


УДК (Times New Roman, 12 pt, bold)
Ім'я та прізвище автора (співавторів), вчене звання (Times New Roman, 12 pt., bold)
Організація, країна (Times New Roman, 12 pt),

(пропуск рядка 10 pt.)

НАЗВА ДОПОВІДІ (Times New Roman, 12 pt, bold)

(пропуск рядка 10 pt.)

Анотація (Times New Roman, 12 pt),
Ключові слова (Times New Roman, 12 pt, italic),

(пропуск рядка 10 pt.)

Ім'я та прізвище автора (співавторів) англійською мовою (Times New Roman, 12 pt, bold)
НАЗВА ДОПОВІДІ англійською мовою (Times New Roman, 12 pt., bold),

(пропуск рядка 10 pt.)

Анотація англійською мовою - 2-3 рядки (Times New Roman, 12 pt),
Ключові слова англійською мовою - 4-5 шт. (Times New Roman, 12 pt),

(пропуск рядка 10 pt.)

Відредаговані тези доповідей обсягом 1-2 повних сторінки друкуються на листках білого паперу формату ISO B5 з полями 20 мм з усіх сторін. Тип шрифту Times New Roman, розмір - 12 pt., інтервал - одинарний. Рисунки та ілюстрації оформляти на комп'ютері у форматах *.jpeg, *.tiff, *.bmp.