Конференція

Заявка на участь


Автор: (прізвище, ім’я, по батькові)

Вчене звання: ______________________________

Організація: ______________________________

Посада: ______________________________

Адреса для листування: ______________________________

Телефон: ______________________________

E-mail: ______________________________

Назва доповіді: ______________________________

Співавтори: ______________________________

Назва секції: ______________________________

Я планую: □ виступити з пленарною доповіддю

□ виступити із секційною доповіддю

□ заочна участь у конференції