Дипломне проектування

Дипломне проектування
Загальні бланки на дипломне проектування
Титульний лист пояснювальної записки кваліфікаційної роботи (2020)
Завдання на кваліфікаційну роботу (2020)
Подання голові екзаменаційної комісії щодо захисту кваліфікаційної роботи (2020)
Направлення на рецензію (2020)
Загальні бланки на дипломне проектування (англійською мовою)
Титульний лист пояснювальної записки до дипломного проекту (роботи)
Завдання на дипломний проект (роботу)
Бланки відгуків на дипломне проектування
Відгук на дипломну роботу за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр"
Відгук на дипломну роботу за освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр" (2020)
Бланки рецензій на дипломне проектування
Рецензія на дипломну роботу за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр"
Рецензія на дипломну роботу за освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр" (2020)
Автореферат дипломної роботи магістра
Методичні вказівки до підготовки і видання автореферату дипломної роботи магістра
Вимоги до структури автореферату дипломної роботи магістра
Зразок автореферату дипломної роботи магістра
Структура випускних робіт
Структура дипломної роботи бакалавра
Структура дипломної роботи магістра (затверджена 03.09.2020 р.)
Оформлення дипломної роботи магістра (ДСТУ 3008:2015)
Методичні вказівки до виконання випускних робіт
Методичні вказівки до виконання дипломного проекту
Методичні вказівки до виконання магістерської роботи
Положення, накази ТНТУ
Положення про державну атестацію студентів ТНТУ ім. І. Пулюя
Положення про дипломне проектування у ТНТУ ім. І. Пулюя
Накази на теми кваліфікаційних робіт
Наказ на теми для магістрів (4/7-619 від 01.09.2020)
Наказ на теми для бакалаврів-іноземців (4/7-583 від 28.08.2020)