СКЛАД НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ ФАКУЛЬТЕТУ ПРИКЛАДНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЕЛЕКТРОІНЖЕНЕРІЇ

Склад науково-методичної комісії ФПТ

1.  Капаціла Юрій Богданович - к.т.н., доцент каф. автоматизації технологічних процесів і виробництв – голова комісії.
2.  Михайлишин Роман Ігорович - асистент каф. автоматизації технологічних процесів і виробництв – секретар комісії.
3.  Савків Володимир Богданович - к.т.н., доцент каф. автоматизації технологічних процесів і виробництв.
4.  Апостол Юрій Орестович - к.т.н., ст. викладач каф. приладів і контрольно-вимірювальних систем.
5.  Стрембіцький Михайло Олексійович - к.т.н., ст. викладач каф. приладів і контрольно-вимірювальних систем.
6.  Яворська Євгенія Богданівна - к.т.н., доцент каф. біотехнічних систем.
7.  Хвостівський Микола Орестович - к.т.н., доцент каф. біотехнічних систем.
8.  Коваль Вадим Петрович - к.т.н., доцент кафедри електричної інженерії.
9.  Осадца Ярослав Михайлович - к.т.н., доцент кафедри електричної інженерії.
10. Марценюк Анатолій Сергійович - старший викладач кафедри радіотехнічних систем.
11. Дедів Ірина Юріївна - к.т.н., доцент кафедри радіотехнічних систем.
12. Голотенко Олександр Сергійович - к.т.н., доцент кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій.
13. Золотий Роман Захарійович - к.т.н., доцент кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій.
14. Габрусєва Ірина Юріївна - к.т.н., старший викладач кафедри вищої математики.
15. Федак Сергій Ігнатович - к.т.н., доцент кафедри вищої математики.