Склад науково-методичної комісії факультету
прикладних інформаційних технологій та електроінженерії

Склад науково-методичної комісії ФПТ
1.  Капаціла Юрій Богданович - к.т.н., доцент каф. автоматизації технологічних процесів і виробництв – голова комісії.

2.  Михайлишин Роман Ігорович - асистент каф. автоматизації технологічних процесів і виробництв – секретар комісії.

3.  Савків Володимир Богданович - к.т.н., доцент каф. автоматизації технологічних процесів і виробництв.

4.  Апостол Юрій Орестович - к.т.н., ст. викладач каф. приладів і контрольно-вимірювальних систем.

5.  Стрембіцький Михайло Олексійович - к.т.н., ст. викладач каф. приладів і контрольно-вимірювальних систем.

6.  Яворська Євгенія Богданівна - к.т.н., доцент каф. біотехнічних систем.

7.  Хвостівський Микола Орестович - к.т.н., доцент каф. біотехнічних систем.

8.  Коваль Вадим Петрович - к.т.н., доцент кафедри електричної інженерії.

9.  Осадца Ярослав Михайлович - к.т.н., доцент кафедри електричної інженерії.

10. Марценюк Анатолій Сергійович - старший викладач кафедри радіотехнічних систем.

11. Дедів Ірина Юріївна - к.т.н., доцент кафедри радіотехнічних систем.

12. Голотенко Олександр Сергійович - к.т.н., доцент кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій.

13. Золотий Роман Захарійович - к.т.н., доцент кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій.

14. Габрусєва Ірина Юріївна - к.т.н., старший викладач кафедри вищої математики.

15. Федак Сергій Ігнатович - к. т. н., доцент кафедри вищої математики.