ПРАЦЮВАЛИ НА КАФЕДРІ

Бендерська Ірина Ігорівна
лаборант

У 2003 році закінчила ТДТУ ім. І. Пулюя, за спеціальністю «Менеджмент підприємницької діяльності». Закінчила аспірантуру за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)». На кафедрі працювала з 2007 по 2022 роки.


Береза Ніна Григорівна
інженер 1 категорії

У 1985 році закінчила Тернопільський філіал Львівського політехнічного інституту. В Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя працює з 1983 року. У 1983-1990 роках працювала на кафедрі теоретичної механіки у лабораторії САПР оператором ЕОМ, лаборантом, інженером-програмістом.


Поталіцин Сергій Юрійович
кандидат технічних наук, старший викладач

У 2009 році закінчив Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя за спеціальністю 09.06.03 «Електротехнічні системи електроспоживання». У 2012 році закінчив аспірантуру за спеціальністю 05.09.07 «Світлотехніка та джерела світла». 23 червня 2016 року в ТНТУ ім. І. Пулюя у спеціалізованій вченій раді К58.052.04 захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.07 «Світлотехніка та джерела світла». Тема дисертаційної роботи: «Розробка науково-технічних основ впровадження компактних люмінесцентних ламп в системи зовнішнього освітлення» (науковий керівник – д.т.н., професор Андрійчук В.А). Автор близько 30 наукових праць.


Чубатий Юрій Олегович
старший викладач

У 1990 році закінчив фізичний факультет Львівського державного університету імені І. Франка за спеціальністю «фізика». В Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя працює з 1991 року. Автор близько 20 наукових праць. Викладав дисципліни українською мовою: "Основи світлотехніки", "Електротехнічні та конструкційні матеріали", "Математичне моделювання (для спеціальності світлотехніка і джерела світла)", "Математичні моделі світлотехнічних установок". Для іноземних студентів викладав "Fundamentals of Illuminating Engineering" та "Materials for light engineering" англійською мовою.Концограда Тетяна Анатоліївна
асистент

Народилася 21 вересня 1989 року. У 2011 році закінчила ТНТУ імені Івана Пулюя за спеціальністю 8.090603 «Електротехнічні системи електроспоживання» та отримала кваліфікацію магістр електротехніки. У 2014 закінчила аспірантуру за спеціальністю 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти». Звільнилася з університету у грудні 2021 року у зв’язку з переходом на іншу роботу.


Хомишин Віктор Григорович
асистент

Народився 7 березня 1977 року у місті Тернополі. У 1996 році закінчив Тернопільський технікум радіоелектронного приладобудування за спеціальністю «Технічне обслуговування верстатів з числовим програмним керуванням та роботехнічних комплексів». У 2001 році з відзнакою закінчив Тернопільський державний технічний університет за спеціальністю «Технологія машинобудування». На кафедрі працює з січня 2002 року. Більше 15 років був секретарем державної екзаменаційної комісії по захистудипломних та магістерських робіт зі спеціальності «Енергетичний менеджмент». Займався організацією тематичних екскурсій, розробкою та наповненням кафедрального веб-сайту, розробкою рекламних та агітаційних матеріалів, підготовкою студентів до щорічної Всеукраїнської студентської олімпіади з енергетичного менеджменту, що проводиться у місті Києві. Викладав ряд дисциплін за напрямом роботи кафедри. Напрямки наукової діяльності: математичне моделювання катодного захисту магістральних трубопроводів, підвищення енергетичної ефективності систем децентралізованого теплопостачання. Звільнився з університету 30 червня 2019 року у зв’язку з переходом на іншу роботу.

Хомишин Віктор Григорович (вересень 2018 р.) Хомишин Віктор Григорович (березень 2016 р.) Хомишин Віктор Григорович (березень 2016 р.) Хомишин Віктор Григорович (березень 2010 р.) Хомишин Віктор Григорович (січень 2010 р.) Хомишин Віктор Григорович (січень 2008 р.) Хомишин Віктор Григорович (вересень 2006 р.) Хомишин Віктор Григорович (травень 2004 р.)

Хомишин Віктор Григорович (2019 рік) Хомишин Віктор Григорович (2018 рік) Хомишин Віктор Григорович (2017 рік) Хомишин Віктор Григорович (2016 рік) Хомишин Віктор Григорович (2015 рік) Хомишин Віктор Григорович (2010 рік)Бурмака Віталій Олександрович
асистент

Народився 22 січня 1993 року в с. Ігровиця Тернопільського району. У 2010 році закінчив Доброводівський районний комунальний технічний ліцей ім. О. Смакули, у 2015 році – з відзнакою магістратуру електромеханічного факультету ТНТУ за спеціальністю «Енергетичний менеджмент». У 2016 році працював лаборантом на кафедрі енергозбереження та енергетичного менеджменту, згодом – асистентом кафедри електричної інженерії. З жовтня 2016 року по вересень 2020 року навчався в аспірантурі за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». 30 вересня 2020 року захистив кандидатську дисертацію на тему «Підвищення енергоефективності суміщеного освітлення будівель з врахуванням енергетичного балансу приміщень». Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Тарасенко Микола Григорович. Після захисту наукової роботи звільнився з університету у зв’язку з переходом на іншу роботу.Євтух Петро Сильвестрович
доктор технічних наук, професор
завідувач кафедри систем електроспоживання та комп'ютерних технологій в електроенергетиці (2002-2018)

Народився 27 липня 1941 року. У 1969 році закінчив факультет автоматики Львівського політехнічного інституту, інженер-електрик за спеціальністю «Автоматика і телемеханіка». Лауреат премії Президії Академії Наук України за розробку апаратури оборонного призначення. Академік Академії соціального управління. Член спеціалізованих вчених рад ТНТУ по захисту дисертацій зі спеціальностей 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» та 05.09.07 «Світлотехніка та джерела світла». Заступник директора «Центру з маркетингу та інтелектуальної власності в енергетиці». Займався підготовкою аспірантів. Автор понад 100 наукових праць та винаходів. Звільнився з посади у серпні 2020 року у зв’язку з виходом на пенсію.


Решетник Віктор Якович
кандидат технічних наук, доцент

Народився 16 вересня 1936 року. У 1965 році закінчив Харківський політехнічний інститут, факультет автоматики. Інженер-електрик за спеціальністю «Автоматика і телемеханіка». У 1971 році закінчив аспірантуру на кафедрі технічної кібернетики Харківського інституту радіоелектроніки, а в 1972 році захистив кандидатську дисертацію. Опублікував 60 наукових праць, має 14 винаходів. Звільнився з посади 11 листопада 2019 року у зв’язку з виходом на пенсію.


Липовецький Микола Миколайович
провідний інженер

Народився 19 грудня 1983 року в селі Доброводи Збаразького району на Тернопільщині. У 2000 році закінчив Доброводівський технічний ліцей імені Олександра Смакули. У 2007 році закінчив Тернопільський державний технічний університет ім. І. Пулюя за спеціальністю «Світлотехніка і джерела світла». На кафедрі працює з 2006 року. Приймає участь у роботі науково-дослідної лабораторії «Електромагнітної сумісності та джерел живлення світлотехнічних пристроїв і систем». Автор близько 20 наукових праць. Звільнився з посади 22 жовтня 2019 року у зв’язку з переходом на іншу роботу.


Івасечко Роман Романович
кандидат технічних наук, асистент

Народився 8 січня 1984 року у Смиківцях Тернопільського р-ну. У 1999 році закінчив Смиковецьку загальноосвітню школу, у 2003 році – технічний коледж Тернопільського державного технічного університету за спеціальністю «Обробка матеріалів на верстатах та автоматичних лініях», у 2007 році з відзнакою механіко-технологічний факультет ТДТУ за спеціальністю «Технологія машинобудування». З 2007 розпочав трудову діяльність в ТНТУ на кафедрі технології машинобудування з паралельним навчанням в заочній аспірантурі. З вересня 2012 року працює на кафедрі енергозбереження та енергетичного менеджменту. Автор понад 50 публікацій, у тому числі більше 30 патентів на корисні моделі та винаходи. У червні 2013 року в Національному університеті «Львівська політехніка» захистив кандидатську дисертацію на тему «Обґрунтування конструктивних параметрів та силових характеристик роликової черв’ячної передачі». У 2015 році здобув другу вищу освіту за спеціальністю «Енергетичний менеджмент». Звільнився з посади 31 серпня 2018 року у зв’язку з переходом на іншу роботу.

Івасечко Роман Романович (грудень 2017 р.) Івасечко Роман Романович (грудень 2015 р.) Івасечко Роман Романович (грудень 2015 р.)


Лучейко Ігор Дмитрович
кандидат технічних наук, доцент

У 1975 році закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Фізика». Кандидатську дисертацію захистив у 1993 році за двома спеціальностями: «Процеси й апарати хімічних виробництв» та «Технологія основного органічного синтезу». На кафедрі працює з липня 2002 року. Автор біля 90 публікацій, у т.ч. 9 авторських свідоцтв на винаходи. Звільнився з посади 30 червня 2018 року у зв’язку з виходом на пенсію.

Лучейко Ігор Дмитрович (листопад 2017 р.) Лучейко Ігор Дмитрович (вересень 2006 р.) Лучейко Ігор Дмитрович (жовтень 2002 р.)


Кудряшова Аліса Валеріївна
провідний інженер

У 1998 році закінчила Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя за спеціальністю «Світлотехніка та джерела світла». З 1998 по 2005 рік навчалася в аспірантурі університету за спеціальністю «Світлотехніка та джерела світла». На кафедрі працює з вересня 2002 року. Займається діловодством кафедри, розробкою навчальних планів, навантажень викладачів, складанням розкладу занять. Автор 10 публікацій. Звільнилася з посади 30 червня 2018 року у зв’язку з переходом на іншу роботу.

Кудряшова Аліса Валеріївна (грудень 2014 р.) Кудряшова Аліса Валеріївна (квітень 2014 р.) Кудряшова Аліса Валеріївна (березень 2010 р.) Кудряшова Аліса Валеріївна (листопад 2009 р.) Кудряшова Аліса Валеріївна (вересень 2006 р.) Кудряшова Аліса Валеріївна (жовтень 2002 р.)


Кріль Роман Богданович
аспірант, лаборант

Народився 11 листопада 1984 року у місті Тернополі. У 2001 році закінчив Тернопільський державний технічний ліцей ННВК «Світло». Протягом 2001-2007 років навчався в Тернопільському державному технічному університеті за спеціальністю «Металорізальні верстати та системи». На кафедрі працює з травня 2006 року. У 2008 році проходив військову службу у Збройних силах України. Приймає активну участь у формуванні та функціонуванні навчальних лабораторій кафедри енергозбереження та енергетичного менеджменту.

Кріль Роман Богданович (травень 2015 р.) Кріль Роман Богданович (травень 2015 р.) Кріль Роман Богданович (травень 2015 р.) Кріль Роман Богданович (травень 2015 р.) Кріль Роман Богданович (березень 2010 р.)


Липовецька Ірина Богданівна
лаборант

Народилася 14 березня 1985 року в Тернополі. У 2000 році закінчила Цебрівську загальноосвітню школу І-ІІ ступеня. З 2000 по 2004 роки навчалася у Технічному коледжі ТДТУ ім. І. Пуляю за спеціальністю «організація виробництва». У 2007 році закінчила магістратуру ТДТУ за спеціальністю «організація виробництва». В університеті працює з 2005 року на кафедрі світлотехніки, згодом на кафедрі світлотехніки та електротехніки.


Слабий Богдан Львович
ст. викладач

Народився 20 грудня 1943 року. Закінчив Бережанський технікум механізації та електрифікації сільського господарства за фахом «Технік-механік» та Львівський політехнічний інститут за спеціальністю «Інженер-електрик». Працював інженером, начальником виробництва, головним технічним інспектором праці в суспільному виробництві області та начальником відділу енергозбереження і енергоефективності Тернопільської обласної державної адміністрації. Розробив методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсів «Енергоощадність в технологічних процесах і установках», «Енергетичний менеджмент», «Економіка та енергоменеджмент енерговикористання». Автор навчально-методичного посібника «Приклади розв’язування задач з економії електричної енергії». Помер у січні 2017 року на 74 році життя в Тернополі.

Слабий Богдан Львович (вересень 2006 р.) Слабий Богдан Львович (жовтень 2002 р.)


Куртяк Йосип Володимирович
доцент

Народився 19 лютого 1954 року в с. Слобідка-Джуринська Чортківського району Тернопільської області. У 1975 році закінчив Львівський технікум залізничного транспорту за спеціальністю «Автоматика та телемеханіка», у 1985 році – факультет «Промислова теплоенергетика» Дніпропетровського інституту інженерів транспорту за спеціальністю «Інженер-теплоенергетик». Свою трудову діяльність почав електромеханіком Львівської залізниці Тернопільської дистанції сигналізації та зв’язку, згодом працював інженером-теплоенергетиком на Тернопільському комбінаті хлібопродуктів. З 1988 року – начальники виробничо-технічного відділу ДКП «Тернопільтеплокомуненерго». У зв’язку із реорганізацією даного підприємства з 1990 року – заступник директора підприємства «Тернопільміськтеплокомуненерго». З 1993 року головний інженер «Тернопільтеплокомуненерго». На посаді доцента кафедри енергозбереження та енергетичного менеджменту за сумісництвом працював з 2001 року.

Куртяк Йосип Володимирович (жовтень 2002 р.)

Підгайний Юрій Борисович
ст. викладач

Народився 9 листопада 1969 року у смт. Велика Березовиця Тернопільського району. У 1987 році закінчив Дубнівську загальноосвітню середню школу № 5, у 1988 році з відзнакою – технічне училище по спеціальності «Електромонтер-обмотчик електричних машин і апаратів», у 2000 році з відзнакою - електромеханічний факультет ТДТУ по спеціальності «Світлотехніка та джерела світла». З 2001 по 2003 рік навчався в аспірантурі ТДТУ. Свою трудову діяльність розпочав у 1988 році у тролейбусному управлінні м. Тернополя. З 2003 року працює на кафедрі енергозбереження та енергетичного менеджменту асистентом. Займається проблемами енергозбереження, автоматизацією та комп’ютеризацією технологічних процесів і виробництв. Працює над розробкою безелектродних енергозберігаючих газорозрядних джерел світла та електронних пускорегулюючих апаратів.

Підгайний Юрій Борисович Підгайний Юрій Борисович Підгайний Юрій Борисович Підгайний Юрій Борисович


Ямко Мирон Петрович
к.т.н., доцент
завідувач кафедри енергозбереження та енергетичного менеджменту (2000-2009)
декан електромеханічного факультету (1997-2002)

Народився 2 жовтня 1942 року в с. Жеребки Підволочиського району. У 1989 році закінчив аспірантуру Московського науково-дослідного Всесоюзного інституту газової промисловості і захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності «Машини і агрегати нафтової та газової промисловості». Протягом 10-ти років очолював галузеву науково-дослідну лабораторію Мінгазпрому. З 1990 по 1999 р. працював на посаді завідувача кафедри «Електротехніки та електроніки», а згодом – кафедри «Світлотехніки, електротехніки та електроніки». У 1999 році пройшов навчання у Центрі підготовки енергоменеджерів Інституту енергозбереження та енергетичного менеджменту НТУУ „Київський політехнічний інститут” за програмою TASIC і був першим дипломованим енергоменеджером у ТДТУ. При його безпосередній участі протягом 1998-2000 років у ТДТУ відкрито спеціальності 7.000008 «Енергетичний менеджмент» та 7.090603 "Електротехнічні системи електроспоживання", засновано нову кафедру «Енергозбереження та енергетичного менеджменту», у 2002 році створено навчально-інформаційний центр з енергозбереження та енергетичного менеджменту. У 2006 році за розпорядженням МОН України Ямка М.П. введено до складу Координаційної ради з проблем енергозбереження і призначено експертом навчальних закладів, організацій та установ освіти в Тернопільській і Волинській областях. Має 3 авторських свідоцтва на винаходи та понад 50 друкованих наукових та навчально-методичних праць. Нагороджений срібною та двома бронзовими медалями Всесоюзної виставки досягнень народного господарства, медалями «Ветеран праці» та «Відмінник освіти». Звільнився з посади у вересні 2009 року у зв’язку з виходом на пенсію. Помер 4 липня 2016 року у селі Гаї Шевченківські Тернопільського району на 74 році життя внаслідок хвороби.

Ямко Мирон Петрович (жовтень 2002 р.)

Юзьків Олександра Тарасівна
майстер виробничого навчання

Народилася 31 серпня 1972 року в місті Тернополі. У 1989 році закінчила Тернопільську середню школу № 11, у 1994 році – Тернопільський приладобудівний інститут за спеціальністю «Приладобудування». З 1998 року – старший лаборант кафедри світлотехніки, електротехніки та електроніки. З травня 2002 року по 2005 рік працювала майстром виробничого навчання на кафедрі енергозбереження та енергетичного менеджменту. Згодом із серпня 2005 року по 2016 рік – диспетчер в деканаті електромеханічного факультету, а з січня 2017 року – інженер 1-ї категорії на кафедрі кібербезпеки факультету комп'ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії.

Юзьків Олександра Тарасівна

Костюк Богдан Якович
доцент

Народився 16 лютого 1937 р. у с. Кабарівці Зборівського району. У 1954 році закінчив Підлипецьку середню школу Золочівського району Львівської області, у 1959 році – факультет електрифікації Львівського сільськогосподарського інституту. Протягом 1959-1966 років заочно навчався у Львівському політехнічному інституті за спеціальністю «Електрифікація міст та промислових підприємств» і працював інженером по релейному захисту та автоматизації електромереж. З 1966 по 1972 рік на посаді начальника Теребовлянського РЕМ. Впродовж 1972-1973 років – заступник директора, а згодом з 1973 по 1995 рік – головний інженер Тернопільських обласних електромереж. З 1995 по 2000 рік – директор ВАТ «Тернопільобленерго». З 2000 року радник генерального директора та завідуючий навчально-методичним центром ВАТ «Тернопільобленерго». На посаді доцента кафедри енергозбереження та енергетичного менеджменту за сумісництвом працював з 2001 року.


Вітвіцький Олег Романович
ст. викладач

Народився 15 червня 1949 року у місті Кіцмань Чернівецької області. У 1969 році закінчив Львівський електротехнікум зв’язку за спеціальністю «Міжміський телефонний звязок». Розпочав свою трудову діяльність у 1971 році електромонтером Львівської залізниці Тернопільської дистанції сигналізації та зв’язку. У 1979 році закінчив Львівський політехнічний інститут за спеціальністю «Електропривод та автоматизація промислових установок». Протягом 1985-1986 років пройшов перепідготовку в КПІ по спеціальності «Мікропроцесорні системи». З 1979 по 1991 рік працював у ТДТУ на посадах старшого інженера-електроніка та старшого викладача. З 1991 працював директором СМП «УКРА», старшим викладачем ТАНГ, а з 1997 року працює на посаді державного інспектора з енергозбереження територіального управління державної інспекції з енергозбереження по Тернопільській області. Автор методичних вказівок «Довідник енергоменеджера» (2005).


Тизунь Ірина Володимирівна
майстер виробничого навчання

Народилася 18 вересня 1972 року в місті Тернополі. У 1989 році закінчила Тернопільську середню школу № 17, у 1994 році – Тернопільський приладобудівний інститут за спеціальністю «Приладобудування». З квітня 1997 року працювала на кафедрі світлотехніки, електротехніки та електроніки, з 1998 по 2000 рік – в деканаті електромеханічного факультету. На кафедрі енергозбереження та енергетичного менеджменту працювала з моменту її заснування у 2000 році по 2007 рік на посаді майстра виробничого навчання. Займалася діловодством кафедри, розробкою навчальних планів, навантажень викладачів, складанням розкладу занять.


Штогрин Євген Андрійович
к.т.н., старший викладач

Народився 5 листопада 1936 року.


Федишин Богдан Петрович
к.е.н., доцент

Народився 2 лютого 1949 року. З 1987 до 2000 року працював начальником відділу науково-технічного розвитку облдержадміністрації. Читав лекції з інноваційної політики держави в центрі підвищення кваліфікації державних службовців. Брав участь у розробленні трьох комплексних цільових наукових програм розвитку Тернопільщини (1992 – 2000). Має 35 друкованих праць, два навчальні посібники, один із них, а саме «Економіка енергетики» рекомендований Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для ВТНЗ, 7 навчально-методичних робіт, один патент на винахід.


Лукович Володимир Васильович
д.т.н., професор

Народився 27 липня 1934 року в с. Жеребки Підволочиського району. У 1961 закінчив Чернівецький університет, згодом вчителював. У 1965–1971 роках працював в Інституті кібернетики АН УРСР, у 1971–1974 роках – в Інституті електродинаміки АН УРСР; від 1974 року – в Інституті проблем матеріалознавства НАНУ. У 1990 році захистив докторську дисертацію. Починаючи з 1991 року – провідний науковий співробітник відділу прикладної математики й обчислювального експерименту в матеріалознавстві. Фахівець у галузі прикладної математики. Основний напрям наукових досліджень – математичне моделювання поля систем електрохімічного захисту трубопроводів від корозії.


Баранов Олександр Павлович
старший викладач

Біленький Йосип Теодорович
старший викладач

Дедів Леонід Євгенович
к.т.н., доцент

Мисак Йосиф Степанович
д.т.н., професор

Михальський Микола Володимирович
старший викладач

Нікіфоров Юрій Миколайович
к.т.н., професор

Федірко Михайло Миколайович
к.е.н., доцент

Яськів Володимир Іванович
к.т.н., доцент

Вітвіцька Ульяна Олегівна
лаборант

Гурник Олександр Петрович
інженер

Щиренко Анжела Василівна
інженер