НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА

Навчально-методична література

Методичні вказівки до лабораторних робіт
Курс «Відновлювані джерела енергії» (Тарасенко М.Г., Гетманюк В.І.)

Методичні вказівки до практичних робіт
Курс «Відновлювані джерела енергії» (Тарасенко М.Г., Гетманюк В.І.)
Курс «Забезпечення енергоощадності цивільних та промислових споруд» (Тарасенко М.Г., Гетманюк В.І.)

Методичні вказівки до виконання курсових проектів
Курс «Відновлювані джерела енергії» (Тарасенко М.Г., Гетманюк В.І.)
Курс «Енергетичний менеджмент» (Козак К.М., Хомишин В.Г.)

Методичні вказівки до виконання випускних робіт
Методичні вказівки до виконання дипломного проекту
Методичні вказівки до виконання магістерської роботи

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів
Курс «Відновлювані джерела енергії» (Тарасенко М.Г., Гетманюк В.І.)
Курс «Електричні апарати» (Коваль В.П.)
Курс «Енергозбереження» (Коваль В.П.)
Курс «Споживачі електричної енергії» (Кудряшова А.В.)
Курс «Технічні системи обліку електроенергії» (Коваль В.П.)