Навчальні плани

Навчальні плани
Денна форма навчання
Бакалаври > Денна форма навчання > 1 курс
Бакалаври > Денна форма навчання > 2 курс
Бакалаври > Денна форма навчання > 3 курс
Бакалаври > Денна форма навчання > 4 курс
Бакалаври (скорочений термін підготовки) > Денна форма навчання > 3 курс
Бакалаври (скорочений термін підготовки) > Денна форма навчання > 4 курс
Бакалаври (іноземці) > Денна форма навчання > 1 курс
Бакалаври (іноземці) > Денна форма навчання > 2 курс
Бакалаври (іноземці) > Денна форма навчання > 3 курс
Магістри > Денна форма навчання > 5 курс
Магістри > Денна форма навчання > 6 курс
Заочна форма навчання
Бакалаври > Заочна форма навчання > 1 курс
Бакалаври > Заочна форма навчання > 2 курс
Бакалаври > Заочна форма навчання > 3 курс
Бакалаври > Заочна форма навчання > 4 курс
Бакалаври (скорочений термін підготовки) > Заочна форма навчання > 3 курс
Бакалаври (скорочений термін підготовки) > Заочна форма навчання > 4 курс
Магістри > Заочна форма навчання > 5 курс
Перепідготовка > Магістри > Заочна форма навчання > 1 курс
Перепідготовка > Спеціалісти > Заочна форма навчання > 2 курс
Пояснювальні записки до навчальних планів
Підготовка бакалаврів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
Склад проектної групи:
   керівник – к.т.н., доц. Костик Л.М.;
   члени: к.т.н., доц. Коваль В.П.; к.т.н. Сисак І.М.
Підготовка магістрів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
Склад проектної групи:
   керівник – д.т.н., проф. Лупенко А.М.;
   члени: д.т.н., проф. Андрійчук В.А.; д.т.н., проф. Тарасенко М.Г.
Аспірантура
Доктор філософії за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»