Белякова Ірина Володимирівна
кандидат технічних наук, доцент

Белякова Ірина Володимирівна

Народилася 15 травня 1980 року. У 1997 році закінчила Великоглибочецьку ЗОСШ № 1 та вступила до Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя на факультет комп’ютерних технологій. У 2003 році здобула кваліфікацію інженера-дослідника за спеціальністю «Автоматизоване управління технологічними процесами». На кафедрі світлотехніки працює з 2012 року. У 2003-2009 роках навчалася в аспірантурі ТНТУ ім. І.Пулюя за спеціальністю 05.09.07 «Світлотехніка та джерела світла» (науковий керівник – д.т.н., проф. Андрійчук В.А.). 23 березня 2012 року у спеціалізованій вченій раді К58.052.04 захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему «Моделювання та розрахунок п’єзотрансформаторів, навантажених люмінесцентною лампою» (диплом кандидата наук ДК № 006756 від 17.05.2012 р.). Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти III-IV рівнів акредитації 5 років. Основні етапи педагогічної діяльності: 2012-2015 роки – асистент кафедри світлотехніки; з 2015 р. по даний час – старший викладач кафедри світлотехніки. Керує дипломними роботами студентів для здобуття освітнього рівня магістр за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (спеціалізація «Світлотехніка і джерела світла»). Керує переддипломною практикою студентів. Має 45 публікацій, з них 35 наукових (у т.ч. 7 фахових статей, 1 патент) та 9 навчально-методичного характеру.

Напрямки наукової діяльності:

Викладає дисципліни:

• Джерела світла (ID: 1923)

Контакти:

i_belyakova@tntu.edu.ua