Бендерська Ірина Ігорівна
лаборант

Бендерська Ірина Ігорівна

У 2003 році закінчила ТДТУ ім. І. Пулюя, за спеціальністю «Менеджмент підприємницької діяльності». Закінчила аспірантуру за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)». На кафедрі працює з 2007 року.

Напрямки наукової діяльності:

Викладає дисципліни:

Контакти:

benderska_i@tntu.edu.ua