Костик Любов Миколаївна
кандидат технічних наук, доцент

Костик Любов Миколаївна

Народилася 14 грудня 1968 року в м. Тернополі. В 1986 році закінчила Тернопільську ЗОШ № 9. У 1986-1990 роках працювала на ВО «Ватра». У 1988 році вступила до Тернопільського філіалу Львівського політехнічного інституту на електромеханічний факультет (вечірнє відділення). У 1994 році здобула кваліфікацію інженера-електрика за спеціальністю «Світлотехніка і джерела світла». В ТНТУ ім. Івана Пулюя працює з 1992 року на посадах лаборанта, інженера кафедри фізики і джерел світла, провідного інженера відділу патентної та інноваційної роботи. На кафедрі світлотехніки працює з 2004 року. У 1996-1999 роках навчалася в аспірантурі ТНТУ за спеціальністю 07.09.05 «Світлотехніка та джерела світла» (науковий керівник – д.т.н., проф. Андрійчук В.А.). 11 грудня 2008 року у Спеціалізованій вченій раді К58.052.04 захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему «Моделювання опромінювальних установок для світлокультури рослин та оцінка їх ефективності» (диплом кандидата наук ДК № 052433 від 28.04.2009 р.). У 2015 році отримала вчене звання доцента кафедри світлотехніки та електротехніки (атестат 12ДЦ № 045403 від 15.12.2015 р.). Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти III-IV рівнів акредитації 11 років. Основні етапи педагогічної діяльності: 2004-2009 роки – асистент кафедри світлотехніки; 2009-2012 роки – старший викладач кафедри світлотехніки; 2013-2014 роки – доцент кафедри світлотехніки; 2014-2015 роки – виконуюча обов’язки завідувача кафедри світлотехніки; з 2015 року по даний час – доцент кафедри світлотехніки та електротехніки. Є членом Спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських дисертацій К 58.052.04 при Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя. Керує дипломними роботами студентів для здобуття освітнього рівня магістр за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (спеціалізація «Світлотехніка і джерела світла»). Є членом екзаменаційної комісії із захисту дипломних робіт. Керує науково-дослідною роботою студентів. Має 86 публікацій, з них 55 наукових (у т.ч. 13 фахових статей, 2 патенти) та 31 навчально-методичного характеру.

Напрямки наукової діяльності:

Викладає дисципліни:

• Надійність і діагностика електрообладнання (ID: 904)
• Світлові прилади (ID: 906)
• Фотометрія (ID: 907)
• Спеціальні світлотехнічні установки (ID: 908)
• Lighting Devices (ID: 2664)
• Reliability and Diagnostics of Electrical Equipment (ID: 2731)

Контакти:

kostyk_l@tntu.edu.ua