Куземко Наталія Анатоліївна
кандидат технічних наук, доцент

Куземко Наталія Анатоліївна

Народилась 23 серпня 1967 року в місті Тернополі у сім’ї викладачів. У 1984 році закінчила із золотою медаллю Тернопільську ЗОШ № 3. У 1989 році з відзнакою закінчила Львівський політехнічний інститут за спеціальністю «Автоматика і телемеханіка», отримавши фах інженера-електрика. З 1989 по 1993 рік навчалась в аспірантурі Львівського політехнічного інституту за спеціальністю «Теоретична електротехніка». У 1993 році в Львівській політехніці захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, тема роботи «Розробка алгоритмів обчислення параметричної чутливості в теорії електромагнітного поля» (науковий керівник – д.т.н., проф. Чабан В.Й.). У 1993 році почала працювати в Тернопільському приладобудівному інституті на посаді асистента кафедри електротехніки та електроніки. З 1996 року працює на посаді доцента кафедри світлотехніки, електротехніки та електроніки, з 2004 року – на посаді доцента кафедри електротехніки. Автор 20 публікацій, з них 10 наукових статей у фахових виданнях та 10 тез доповідей науково-технічних конференцій. Автор 18 методичних розробок з теоретичної та загальної електротехніки.

Напрямки наукової діяльності:

Викладає дисципліни:

• Електротехніка (ID: 69)
• Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка (ID: 1288)
• Електротехніка та електроніка (ID: 1405)

Контакти:

kuzemko_n@tutu.edu.ua