Наконечний Мирослав Степанович
кандидат технічних наук, старший викладач

Наконечний Мирослав Степанович

У 2009 році закінчив Тернопільський педагогічний університет ім. В. Гнатюка за спеціальністю вчитель фізики та основ інформатики. У 2012 році закінчив аспірантуру за спеціальністю 05.09.07 «Світлотехніка та джерела світла». 23 червня 2016 року в ТНТУ ім. І. Пулюя у спеціалізованій вченій раді К58.052.04 захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.07 «Світлотехніка та джерела світла». Тема дисертаційної роботи: «Моделювання та розрахунок процесів у планарних індуктивних елементах для електронної пускорегулювальної апаратури люмінесцентних ламп» (науковий керівник – д.т.н., професор Андрійчук В.А). Автор близько 30 наукових праць.

Напрямки наукової діяльності:

Викладає дисципліни:

Контакти:

nakonechniy_m@tntu.edu.ua