Поталіцин Сергій Юрійович
кандидат технічних наук, старший викладач

Поталіцин Сергій Юрійович

У 2009 році закінчив Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя за спеціальністю 09.06.03 «Електротехнічні системи електроспоживання». У 2012 році закінчив аспірантуру за спеціальністю 05.09.07 «Світлотехніка та джерела світла». 23 червня 2016 року в ТНТУ ім. І. Пулюя у спеціалізованій вченій раді К58.052.04 захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.07 «Світлотехніка та джерела світла». Тема дисертаційної роботи: «Розробка науково-технічних основ впровадження компактних люмінесцентних ламп в системи зовнішнього освітлення» (науковий керівник – д.т.н., професор Андрійчук В.А). Автор близько 30 наукових праць.

Напрямки наукової діяльності:

Викладає дисципліни:

• Розрахунок і конструювання світлових приладів (ID: 1711)

Контакти:

potalitsin@tntu.edu.ua