Сисак Іван Михайлович
кандидат технічних наук, доцент

Сисак Іван Михайлович

У 2007 році закінчив ТДТУ ім. І. Пулюя за спеціальністю 7.090603 «Електротехнічні системи електроспоживання» та здобув кваліфікацію інженера-електрика. Паралельно здобув кваліфікацію бакалавра комп’ютерних наук. У 2013 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.09.07 «Світлотехніка та джерела світла». Тема дисертаційної роботи: «Регулювання потужності розрядних джерел світла високочастотними електронними пускорегулювальними апаратами» (науковий керівник – д.т.н., професор Лупенко А.М.). На кафедрі працює з 2007 року. Авто 29 наукових праць, з них 10 статей у фахових виданнях України та Польщі. Учасник 19-ти міжнародних та наукових конференцій.

Напрямки наукової діяльності:

Викладає дисципліни:

• Електричні системи та мережі (ID: 1747)
• Електропостачання промислових і муніципальних об'єктів (ID: 1748)

Контакти:

sysak_i@tntu.edu.ua


Сисак Іван Михайлович (червень 2019 р.)