Спеціалізована вчена рада К58.052.04 (електрична інженерія)

Інформація про спеціалізовану вчену раду К58.052.04 Перелік захищених у спеціалізованій вченій раді К58.052.04 дисертацій
Спеціалізована вчена рада К58.052.04 була відкрита в Тернопільському національному технічному університеті імені І.Пулюя Вищою атестаційною комісією 19.10.2009 року (наказ № 663). Вона є єдиною радою в Західному регіоні по підготовці кандидатів наук за даним напрямом.

Спеціалізована вчена рада К58.052.04 раціонально доповнює іншу раду аналогічного профілю, яка діє в Харківській національній академії міського господарства.

Члени спеціалізованої вченої ради є висококваліфікованими фахівцями в галузі світлотехніки та електротехніки. При цьому з 16 членів – 9 докторів та 7 кандидатів технічних наук, з яких 4 доктори та 5 кандидатів технічних наук захистили дисертації за спеціальністю 05.09.07 - світлотехніка та джерела світла.

У даний час в аспірантурі ТНТУ за спеціальністю 05.09.07 навчається 5 аспірантів. Їх дисертаційні роботи відповідають профілю спеціальності і будуть розглянуті спеціалізованою вченою радою К58.052.04.

Нові розробки науковців спрямовані на удосконалення існуючих та розробці нових джерел оптичного випромінювання, підвищення ефективності перетворення електричної енергії у світлову, поліпшення світлового середовища перебування людини, вдосконалення та розроблення установок екологічного і технологічного призначення.

З часу свого створення спеціалізована вчена рада К58.052.04 працювала стабільно. Протягом 2008-2019 років проведено успішний захист 11 кандидатських дисертацій.

Костик Любов Миколаївна Моделювання опромінювальних установок для світлокультури рослин та оцінка їх ефективності [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.09.07 / Костик Любов Миколаївна ; Тернопільський держ. технічний ун-т ім. Івана Пулюя. - Тернопіль, 2008. - 21 с.

Коваль Вадим Петрович Підвищення енергоефективності джерел світла із спіралізованими вольфрамовими елементами [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.09.07 / Коваль Вадим Петрович ; Тернопільський держ. технічний ун-т ім. Івана Пулюя. - Тернопіль, 2009. - 20 с.

Белякова Ірина Володимирівна Моделювання та розрахунок п'єзотрансформаторів, навантажених люмінесцентною лампою [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.07 / Белякова Ірина Володимирівна ; Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. - Тернопіль, 2012. - 20 с.

Осадца Ярослав Михайлович Вимірювання параметрів світлового поля за допомогою матричних фотоперетворювачів з цифровим представленням сигналу [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.07 / Осадца Ярослав Михайлович ; Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. - Тернопіль, 2012. - 20 с.

Маньовська Оксана Андріївна Взаємодія потужного когерентного випромінювання з матеріалами, що застосовуються у світлотехніці [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.07 / Маньовська Оксана Андріївна ; Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. - Тернопіль, 2012. - 20 с.

Сисак Іван Михайлович Регулювання потужності розрядних джерел світла високочастотними електронними пускорегулювальними апаратами [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.07 / Сисак Іван Михайлович ; Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. - Тернопіль, 2013. - 20 с.

Басова Юлія Олександрівна Дослідження енергоекономічних джерел світла побутового призначення та розробка рекомендацій щодо підвищення їх ефективності та якості [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.07 / Басова Юлія Олександрівна ; Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. - Т., 2013. - 22 с.

Козак Катерина Миколаївна Системний підхід до оцінки енергоефективності джерел світла та освітлювальних установок [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.07 / Козак Катерина Миколаївна ; Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. - Тернопіль, 2014. - 20 с.

Поталіцин Сергій Юрійович Розробка науково-технічних основ впровадження компактних люмінесцентних ламп в системи зовнішнього освітлення [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.07 / Поталіцин Сергій Юрійович ; Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. - Тернопіль, 2016. - 20 с.

Наконечний Мирослав Степанович Моделювання та розрахунок процесів у планарних індуктивних елементах для електронної пускорегулювальної апаратури люмінесцентних ламп [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.07 / Наконечний Мирослав Степанович ; Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. - Тернопіль, 2016. - 20 с.

Філюк Ярослав Олександрович Світлотехнічні установки з автономним живленням [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.07 / Філюк Ярослав Олександрович ; Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. - Тернопіль, 2019. - 22 с.

Персональний склад спеціалізованої вченої ради К 58.052.04 Паспорт спеціальності 05.09.07 – світлотехніка та джерела світла
1. Андрійчук Володимир Андрійович - голова спеціалізованої вченої ради К58.052.04 д.т.н., професор, професор кафедри, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, спеціальність 05.09.07.

2. Тарасенко Микола Григорович - заступник голови спеціалізованої вченої ради К58.052.04 д.т.н., професор, завідувач кафедри, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, спеціальність 05.09.07.

3. Коваль Вадим Петрович - вчений секретар спеціалізованої вченої ради К58.052.04 к.т.н., доцент, доцент кафедри, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, спеціальність 05.09.07.

4. Барановський Віктор Миколайович - д.т.н., професор, професор кафедри, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, спеціальність 05.09.07.

5. Кожушко Григорій Мефодійович - д.т.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки і торгівлі, спеціальність 05.09.07.

6. Костик Любов Миколаївна - к.т.н., доцент, доцент кафедри, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, спеціальність 05.09.07.

7. Лупенко Анатолій Миколайович - д.т.н., професор, завідувач кафедри, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, спеціальність 05.09.07.

8. Медвідь Володимир Романович - к.т.н., доцент, доцент кафедри, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, спеціальність 05.09.07.

9. Нікіфоров Юрій Миколайович - к.т.н., професор, професор кафедри, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, спеціальність 05.09.07.

10. Осадца Ярослав Михайлович - к.т.н., доцент кафедри, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, спеціальність 05.09.07.

11. Паздрій Ігор Ростиславович - к.т.н., доцент, доцент кафедри, Тернопільський національний економічний університет, спеціальність 05.09.07.

12. Федорейко Валерій Степанович - д.т.н., професор, завідувач кафедри, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, спеціальність 05.09.07.

13. Харченко Віктор Федорович - д.т.н., професор, проректор з наукової роботи, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, спеціальність 05.09.07.

14. Ткачук Роман Андрійович - д.т.н., професор, професор кафедри, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, спеціальність 05.09.07.

15. Шабашкевич Борис Григорович - к.т.н., директор, ТОВ «НВФ «Тензор», спеціальність 05.09.07.

Повноваження спеціалізованої вченої ради К58.052.04 згідно останнього наказу діють від 22 грудня 2016 року до 22 грудня 2019 року.

I. Формула спеціальності:

Світлотехніка та джерела світла – галузь науки і техніки, що здійснює теоретичні та прикладні дослідження, спрямовані на поліпшення світлового середовища перебування людини, підвищення ефективності використання електричної енергії на освітлення та технологічні проблеми, пов’язані із застосуванням оптичного випромінювання, вдосконалення та розроблення нових опромінювальних установок медичного, екологічного й технологічного призначення; підвищення якості, зниження трудомісткості, енерго- та матеріаломісткості виробів світлотехнічного виробництва; створення систем дистанційного та автоматичного управління освітленням, сучасного метрологічного забезпечення.

II. Напрямки досліджень:

• Розроблення наукових та методологічних засад створення комфортного середовища перебування людини.

• Теоретичні й експериментальні дослідження в галузі фізіологічної оптики та колориметрії як основи техніки освітлення.

• Розроблення джерел випромінювання і технології їх виробництва на базі досліджень фізики газового розряду, матеріалознавства, оптики плівкових покриттів.

• Створення освітлювальних та опромінювальних приладів промислового, виробничого, технологічного й медичного призначення.

• Розроблення освітлювальних та опромінювальних установок, дослідження нових принципів їх нормування й проектування.

• Теоретичні й експериментальні дослідження, спрямовані на створення нетрадиційних методів генерації оптичного випромінювання, зокрема когерентного.

• Розроблення й дослідження методів управління джерелами світла.

• Розроблення систем дистанційного та автоматичного управління освітлювальними, опромінювальними й технологічними установками.

• Розроблення наукових засад створення автоматизованих систем збирання та переробки інформації. Управління, розроблення систем автоматичного проектування у світлотехнічній галузі.

• Дослідження в галузі фотометрії та спектрографії як основи для забезпечення сучасного рівня метрологічного забезпечення у світлотехнічній галузі.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:

Технічні науки.