ВИПУСКНИКИ КАФЕДРИ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ


п/п
Тип роботи Дата захисту Керівник Студент Тема дипломної роботи магістра (МР)
(українською мовою)
Тема дипломної роботи магістра (МР)
(англійською мовою)
Записка, стор. Плакати (слайди) Оцінка роботи Диплом
2018 рік (грудень, ЕК № 38)
1 МР 24.12.2018Коваль В.П. Андрушко Євген Миколайович Підвищення енергоефективності сонячних колекторів Energy efficiency increasing of solar collectors 130 21 90 / 5 / A Звичайного зразка
2 МР 24.12.2018Коваль В.П. Боднар Володимир Михайлович Енергоефективність комбінованого акумулювання електроенергії у системі електропостачання автономної вітроенергетичної установки Energy efficiency of combined electrical energy accumulation in the power supply system of autonomous wind power installation 114 23 90 / 5 / A Звичайного зразка
3 МР 24.12.2018Андрійчук В.А. Бурдяк Тарас Васильович Оптимізація роботи автономних систем електроживлення шляхом акумулювання електричної енергії відновлюваних джерел Optimization of autonomous power supply systems by electrical energy accumulating of renewable sources 119 8 85 / 4 / B Звичайного зразка
4 МР 24.12.2018Зінь М.М. Грицько Віталій Ігорович Оптимізація роботи водогрійних котлів малої потужності Optimization of low power water-heating boilers 135 8 82 / 4 / B Звичайного зразка
5 МР 24.12.2018Козак К.М. Журавльов Михайло Васильович Ефективність застосування систем теплопостачання приватного будинку на базі геліоколекторів System efficiency of the private house heat supply systems based on solar collectors 136 16 85 / 4 / B Звичайного зразка
6 МР 24.12.2018Андрійчук В.А. Іваськів Роман Миколайович Підвищення енергоефективності систем теплопостачання шляхом використання потрійно орієнтованих сонячних колекторів Energy efficiency increasing of heat supply systems through triple-oriented solar collectors 128 8 78 / 4 / C Звичайного зразка
7 МР 24.12.2018Тарасенко М.Г. Ісаюк Олександра Іванівна Ефективність застосування синьо-зелених водоростей для виробництва енергоносіїв та біоорганічного добрива System efficiency of blue-green algae for the production of energy and bio-organic manure 135 16 90 / 5 / A Звичайного зразка
8 МР 24.12.2018Тарасенко М.Г. Бедевельський Віктор Васильович Підвищення енергоефективності сонячних систем з концентраторами енергії Energy efficiency increasing of solar systems with energy concentrators 118 8 77 / 4 / C Звичайного зразка
9 МР 26.12.2018Козак К.М. Вишинська Ірина Михайлівна Підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів на підприємстві «Шредер» шляхом впровадження відновлюваних джерел енергії Efficiency improvments of applying energy resources at Schreder enterprise through implementation of renewable energy sources 92 14 95 / 5 / A З відзнакою
10 МР 26.12.2018Тарасенко М.Г. Кузик Ілля Романович Оцінка енергоефективності гібридних систем на базі конденсаційного котла і теплової помпової установки Energy efficiency estimation of hybrid systems based on a condensing boiler and a heat pump installation 112 23 94 / 5 / A Звичайного зразка
11 МР 26.12.2018Коваль В.П. Мартинюк Денис Іванович Підвищення енергоефективності фотоелектричної енергоустановки шляхом використання гібридного акумулятора електроенергії Energy efficiency increasing of the photoelectric installation using a hybrid electric battery 125 21 77 / 4 / C Звичайного зразка
12 МР 26.12.2018Лупенко А.М. Марченко Андрій Віталійович Дослідження енергоефективності використання біогазу в АПК України Energy efficiency investigation of biogas in the agroindustrial complex of Ukraine 126 22 77 / 4 / C Звичайного зразка
13 МР 26.12.2018Мовчан Л.Т. Переймибіда Владислав Володимирович Підвищення енергоефективності використання вітрового потоку вітровим електрогенератором малої потужності Energy efficiency increasing of wind flow by a low power wind generator 139 20 95 / 5 / A З відзнакою
14 МР 26.12.2018Зінь М.М. Фера Володимир Андрійович Підвищення енергоефективності роботи малих ГЕС з асинхронними генераторами Energy efficiency increasing of small HPPs with asynchronous generators 118 6 90 / 5 / A Звичайного зразка
15 МР 26.12.2018Коваль В.П. Чипіжук Андрій Васильович Підвищення енергоефективності синхронного генератора вітроенергетичної установки Energy efficiency increasing of the synchronous generator in a wind power station 121 25 82 / 4 / B Звичайного зразка
16 МР 26.12.2018Зінь М.М. Шеркунов Михайло Романович Підвищення енергоефективності автономних і мережевих енергетичних систем на базі відновлюваних джерел енергії в приватних домогосподарствах Energy efficiency increasing of autonomous and network energy systems based on renewable energy sources in private households 125 20 95 / 5 / A З відзнакою
17 МР 27.12.2018Коваль В.П. Василечко Іван Вікторович Мікро газотурбінна електростанція для автономних біогазових енергоустановок Micro gas turbine power plant for autonomous biogas power installations 134 20 91 / 5 / A Звичайного зразка
18 МР 27.12.2018Козак К.М. Гевко Володимир Богданович Відновлення фасадної теплоізоляції будівель з тонкошаровими штукатурками Reconstruction of facade heat insulation of buildings with thin layer bonding plaster 129 8 82 / 4 / B Звичайного зразка
19 МР 27.12.2018Осадца Я.М. Грежинець Микола Ярославович Енергоефективність застосування бічного природнього освітлення адміністративних приміщень у Тернопільській області Energy efficiency of lateral natural lighting used in administrative premises in Ternopil region 112 15 75 / 4 / C Звичайного зразка
20 МР 27.12.2018Козак К.М. Керецман Марина Юріївна Енергоефективність комбінованого освітлення приміщень Energy efficiency of combined lighting in buildings 112 13 90 / 5 / A Звичайного зразка
21 МР 27.12.2018Мовчан Л.Т. Коваль Андрій Русланович Ефективність застосування вітроенергетичних установок для живлення малопотужних споживачів System efficiency of wind power installations for low-power consumers supply 103 17 75 / 4 / C Звичайного зразка
22 МР 27.12.2018Тарасенко М.Г. Кондаш Віталій Йосипович Удосконалення комбінованих систем опалення будівель шляхом вибору оптимальних параметрів системи та об'єкта опалення Improvement of combined heating systems of buildings by choosing the optimal parameters of the system and heating object 127 9 85 / 4 / B Звичайного зразка
23 МР 27.12.2018Лупенко А.М. Петрів Володимир Андрійович Підвищення ефективності житлових будинків шляхом використання енергії сонця та низькопотенційної енергії ґрунту Efficiency improving of the residential buildings through solar energy and low potential soil energy 126 15 80 / 4 / C Звичайного зразка
24 МР 28.12.2018Лупенко А.М. Русин Володимир Богданович Підвищення енергоефективності системи електро- та водопостачання шляхом використання фотоелектричних модулів Energy efficiency increasing of the electricity and water supply system through photovoltaic modules 112 22 92 / 5 / A Звичайного зразка
25 МР 28.12.2018Козак К.М. Сидор Оксана Андріївна Підвищення довговічності фасадної теплоізоляції будівель Durability increasing of buildings facade insulation 137 9 90 / 5 / A Звичайного зразка
26 МР 28.12.2018Осадца Я.М. Сидорчук Василь Сергійович Підвищення ефективності електропостачання фермерських та селянських господарств шляхом застосування вітроелектронасосних установок Efficiency increasing of electricity supply of farms and village households through wind and pumping installations 108 17 78 / 4 / C Звичайного зразка
27 МР 28.12.2018Зінь М.М. Федорів Ростислав Ярославович Підвищення енергоефективності фотоелектричної панелі шляхом використання закономірності руху Сонця відносно Землі протягом року Energy efficiency increasing of the photovoltaic panel through the regularity of the Sun's motion relative to the Earth during the year 114 16 92 / 5 / A Звичайного зразка
28 МР 28.12.2018Мовчан Л.Т. Фіцай Василь Михайлович Енергоефективність використання вітрогенераторів та сонячних колекторів для ГВП Energy efficiency of wind turbines and solar collectors for hot water supply 135 19 75 / 4 / C Звичайного зразка
29 МР 28.12.2018Тарасенко М.Г. Штен Ігор Ігорович Підвищення енергоефективності систем сонячного гарячого водопостачання Energy efficiency increasing of the hot water supply solar systems 100 6 85 / 4 / B Звичайного зразка
30 МР 27.08.2019Зінь М.М. Сімчук Олег Олександрович Підвищення ефективності теплопостачання житлових будівель шляхом впровадження інформаційно-вимірювальної системи Efficiency increasing of residential building heat supply through the implementation of information-measuring system --- - – / – / – Звичайного зразка