Напрямки підготовки

  • Кафедра здійснює підготовку бакалаврів та магістрів за спеціальністю
    141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка".

    читати

Стандарт вищої освіти

  • за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» галузі знань 14 «Електрична інженерія» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

    читати

Буклет кафедри

Буклет факультету

Кафедра у мережі Інтернет

Відеофільм презентація

Анотації навчальних дисциплін